کوتاه درباره من

من مصطفی بهمن آبادی هستم. سخنران، مشاور و مجری

سخنرانی های من

سخنرانی در جمع متخصصان علوم آزمایشگاهی

سخنرانی در جمع متخصصان علوم آزمایشگاهی

سخنرانی در جمع پزشکان

سخنرانی در جمع پزشکان

سخنرانی در جمع مدیران

سخنرانی در جمع مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات

سخنرانی در حمع مدیران دولتی

سخنرانی در جمع مدیران و کارشناسان نظام اداری کشور

مراسم تقدیر

مراسم تقدیر در دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنرانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنرانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشست خبری

نشست خبری اینجانب در جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

سخنرانی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سخنرانی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سخنرانی در دانشگاه شهید بهشتی

سخنرانی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

سخنرانی در مدیران دستگاه های اجرایی

سخنرانی در جمع مدیران دستگاههای اجرایی کشور

سخنرانی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سخنرانی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سخنرانی در کارشناسان و متخصصان رادیولوژی

سخنرانی در کارشناسان و متخصصان رادیولوژی