مرداد 20
1395
خواندن بدون فراموشی، بهمن آبادی، مصطفی، تقویت حافظه، جوانان خلاق، موفقیت در تحصیل، فنون موفقیت، موفقیت در زندگی، بهمن ابادی، بهمن، تونی بوزان، تندخوانی، پروفسور توکه،

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بخشی از سوابق مطبوعاتی، خبری و اطلاع رسانی من به شرح زیر است:

 • صاحب امتیاز و مدیر مسئول دو هفته نامه زمان تحول
 • صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه تخصصی شهر هوشمند
 • صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه تخصصی فناوران نوین
 • صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری اگنا (دولت الکترونیک)
 • صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری پزشکنا 
 • رئیس اداره ویژه نامه های موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران – 1379 تا 1386
 • مسئول فوق برنامه های موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران – 1379 تا 1386
 • دبیر اجرایی طرح ایران آزمون موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران– 1381تا 1382
 • مسئول ویژه نامه های روزنامه ورزشی 90 – 1386
 • ناشر کتاب فوق العاده – بررسی مطبوعات ایران از کاغذ اخبار تا امروز– 2 جلد 
 • مدیر بازرگانی کتاب ایران سال 4 و ایران سال 5
 • مدیر پروژه کتاب اطلاعات 80 سال حضور مستمر
 • راهنمای ارتباطات 83 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1383 
 •  بانک اطلاعات روابط عمومی – دو دوره سال های 85 و 86
 • ناشر کتاب 118 یزد – خانگی و تجاری
 • خبرنگار نشریه پیام فرهنگ – 1373 تا 1374
 • ناشر دهها خبرنامه داخلی سازمانها
 • خدمت جهادی – مرکز سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری تهران 1386
 • سالنامه خودرویی – شرکت ایران خودرو 1382
 • سالنامه پرستاری – سازمان نظام پرستاری 1385 
 • سالنامه عمران – وزارت مسکن و شهرسازی 1384