بهمن 20
1396
خواندن بدون فراموشی، بهمن آبادی، مصطفی، تقویت حافظه، جوانان خلاق، موفقیت در تحصیل، فنون موفقیت، موفقیت در زندگی، بهمن ابادی، بهمن، تونی بوزان، تندخوانی، پروفسور توکه،

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بخشی از سوابق اجرایی بنده به شرح زیر است:

سوابق اجرایی

معاون اجرایی و تجاری سازی پژوهشکده فناوری سلامت دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سال 1397 تاکنون

معاون پژوهشکده سلامت الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سال 1390 تا 1393

معاون اجرایی آزمایشگاه تحقیقات فناوری بیورونانس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سال 1393 تاکنون

رئیس کمیته آی تی پزشکی و رباتیک پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از 1395 تا 1397

دبیر مجمع مدیران فناوری اطلاعات کشور از سال 1394 تاکنون

مدیرعامل شرکت توسعه فناوری سلامت امیرکبیر از سال 1396 تاکنون

مدیرعامل موسسه فرهنگی هوشمندپردازان مبین از سال 1394 تاکنون

مدیر عامل شرکت تجارت اطلاعات پاسارگاد

مدیر عامل گروه شرکت های طاپکو - از سال 1376 تاکنون

مدیر سابق دپارتمان آموزش فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 1389 تا 1390

بنیانگذار و مدیر عامل موسسه جوانان خلاق در سال 1376

عضو پژوهشکده مهندسی سیستمهای تشخیصی پزشکی

دبیر کمیته آموزش انجمن علمی  HBI انجمن علمی اطلاع رسانی زیست پزشکی

مدیرعامل موسسه پژوهشی تجارت هوشمند متین از سال 1397 تاکنون

رئیس اسبق انجمن علوم پرتونگاری ایران