کوتاه درباره من

من مصطفی بهمن آبادی هستم. سخنران، مشاور و مجری